herb BIP - Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie

www.mzopow.jaworzno.edu.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zaproszenie do złożenia oferty na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynków: Szkoły Podstawowej Nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie 2019-02-06 10:35
Zaproszenie do złożenia ofert cenowych na odśnieżanie dachów i koryt dachowych oraz odladzanie rynien i rur spustowych w placówkach oświatowych w Jaworznie 2019-01-10 14:46
Zaproszenie do złożenia ofert na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 w Jaworznie 2018-02-22 07:49
Zaproszenie do złożenia ofert na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie 2018-01-30 08:13
Zaproszenie do złożenia ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej nad wykonaniem termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie 2017-08-04 11:13
Zaproszenie na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Jaworznie 2017-07-07 10:43
Zaproszenie do złożenia ofertna sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Jaworznie 2017-06-22 10:51
Drugie zaproszenie do przetargu ustnego dotyczącego samochodu ciężarowego 2015-06-15 13:24
Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Jaworznie - KATALOG -
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw w Gimnazjum Nr 2 w Jaworznie - KATALOG -
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 9 w Jaworznie - KATALOG -